Bờm còn nhớ khi xưa

Huyền mua cho quyển sách

“Phiêu lưu cùng Mít Đặc”

Ngồi đọc liền không phanhNhớ lanh tranh với Huyền

Huyền đặt lên trên tủ

Chân ngắn không dám nhảy

Nên đứng khóc tu tuNhiêu thu mà vẫn nhớ

Lúc Huyền đi bảo vệ

Luận văn bìa đẹp đấy

Không hiểu mà vẫn mêLề mề cũng đến lượt

Bìa đẹp là được rồi

Khi nào về Hà Nội

Cần bát ốc chén xôiTuy lôi thôi thơ thẩn

Rất nhớ Huyền, Quốc, Ca

Nhớ Yến cho ăn miến

Nhớ đưa Bờm chơi xa!Nhớ đấy!Các nhân vật trong thơ:

Huyền: chị

Yến: mẹ

Quốc: bố

Ca: con của Huyền